Verslagen 2021 - heden
  Verslagen 2020
  Verslagen 2019
  Verslagen 2018
  Verslagen 2017
      Lenterit
      Koningsrit
      Pinksterrit
      Rondje Achterveld
      Wijnpuzzelrit
      Snertrit
  Verslagen 2016
  Verslagen 2011 - 2015
  Verslagen 2006 - 2010
  Verslagen 1998 - 2005

Verslag Wijnpuzzelrit 2017
 

uitzetters: Adri en Michel Brundel
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger
verslag: Jan Hammink
datum: 8 oktober 2017
 
Download routebeschrijving en uitleg:
 Rit A-klasse  Rit B-klasse  Rit C-klasse
           
 Uitleg  Situatie opdr. 24-34  Situatie opdr. 64-66

De avond voor de Wijnrit van de heren Brundel nemen we nog even de rit van vorig jaar van dit duo door. Langlopende aanhoudend opdrachten en vaak wat reglementaire zaken. Verder nogal wat zaken die je goed moet beoordelen maar ze verstoppen niet veel. Dat is de conclusie en daarom gaan we met VERTROUWEN zondagmiddag 8 oktober richting Achterveld.
 


In de grote zaal van de Moespot drinken we nog eerst een kop koffie en zien dan boven de bar het woord VERTROUWEN terug. Dat moet goed gaan.

Nog voordat we na de rit de uitleg hebben kunnen bekijken, komt Henk al met de vraag om deze keer het ritverslag te verzorgen. En omdat we er tot dan nog best vertrouwen in hadden, hebben we toegezegd een analyserend verhaal te schrijven.

Bij het doornemen van de uitleg blijkt dat we het VERTROUWEN in de aanhoudend opdrachten hebben kunnen waarmaken, maar dat de heren in veel andere opdrachten niet te VERTROUWEN waren.

Routebeschrijving
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat
AB 1. Einde weg rechts
AB 2. Eerste weg links
AB 3. Asfaltweg rechts
AB 4. Aanhoudend weg rechts

Direct een aanhoudend. We blijven consequent rechtsaf slaan en onderkennen dat we de weg, die in punt 3 is ingereden, niet nog eens mag worden gebruikt. Als we zien dat de B-klasse wordt afgeleid en wij nog een keer door moeten, worden we nog oplettender en vinden inderdaad de route, naar waar bij de uitleg blijkt, we terecht VERTROUWEN in hebben.

A 5. Na wijnfles en bushaltebord, bij WW asfaltweg links
Hť, dat hebben we eerder gezien. Door de verplichte rijrichting gaat de weg over van asfalt in klinkers en heeft dan twee karakters. We rijden door, moeten keren en krijgen de hersteller met AR. Weer de asfaltweg. Niet doen dus. Doorrijden naar de volgende controle. En als we op de terugweg van deze controle ook Herman en Hanny Vrielink tegenkomen, hebben we er VERTROUWEN in. Echter ….. we hebben niet het kleine asfaltweggetje gezien om via een achterdeur toch af te slaan.
 


6. Einde weg links
Op de parkeerplaats staat een grote vrachtauto dwars geparkeerd. Vanuit een hoek zien we de controle "I" staan, we rijden er niet naar toe en noteren de 'uitgezaagde' letter. Te veel VERT…………
 


AB 8. Na trampoline, paard en bok rechts
De eerste twee oriŽnteringspunten niet moeilijk. Dan de bok? Niet echt te zien. Er zal vast iets zijn dat ook een bok heet. En als dat niet zo is, zullen we de heren overtuigen dat een foute som ook een bok is. Laat dat nu ook de uitleg zijn.
 


AB 11. Voor RC weg rechts
Omdat we niet gezien hebben dat de I uitgezaagd was, kunnen we deze opdracht gewoon uitvoeren, hoewel we ook zien dat de andere RC ook bruikbaar is.
 


AB 14. Na 4 schrikkeljaartallen rechts (MUG)
Jaartallen die deelbaar zijn door 4 zijn schrikkeljaren met uitzondering van de eeuwjaren. Die zijn er voldoende aanwezig. We slaan niet af en noteren dezelfde letter als bij het uitvoeren van punt 8. Even tempo maken, want de tijd begint nu al te dringen.
 

 


17. Voor prullenbak en bank links
Dat tempo breekt ons nu op. De bank en de prullenbak staan links van de bereden route en we gaan in vlot tempo langs de bijgeplaatste bank en prullenbak en wel naar de foute letter.

A 19. Na brug en "17", voor einde weg links (VADNA)
Wel eerder gehad .. een molenwiek heeft een einde. Echter, op de weg naar De Moespot hebben we al wat bordjes gezien. Ondermeer het verkeersbordje rotonde. Daardoor discussiŽren we hoe we dit gaan oplossen en missen het EINDE.
 


 


20. Na viaduct viersprong rechts
Door de rotonde rijden we keurig om de controle heen.

22. Na winnaar van de US Open 2017 rechts
US gebombardeerd tot niet toegestane afkorting. Niet op welke tennisser dan ook reageren dus. Twee keer de T noteren en stempelen voordat we de verplaatsing inzetten.
 


24. Na "BLAUW" EN "ORANJE" links (MUG)
Ook deze levert ons geen problemen op. We zoeken hier de tekst blauw" en "oranje. Dat opschrift vinden we niet. Maar op het rondje, waarvan we vermoeden dat we nog wel een paar keer ronddraaien, hebben we al teveel gezien. Hierover meer in punt 26 en 28. Zie situatieschets.
 


26. Na "DLW" en kwast links (MUG)

Tijdens rondje 1 hebben we gezien dat het een kwast is zonder haar. Geen kwast dus. Ik roep nog: "Het is toch MUG he? Dan hoeven niet te kijken naar een noest in een stuk hout". Blijkt dat de heren de kwast hebben opgehangen aan een plank met een noest. Teveel VERTROUWEN. Alweer. Zie situatieschets.
 


28. Na 5 knopen links (MUG)
Herhaling. Tijdens rondje 1 hebben we gezien dat er op een vierkant plankje vijf ronde dingen zitten geplakt. Marion stapt even uit om te controleren of het echt knopen zijn. Ja. We gaan dus afslaan. Maar dat is te laat. Het plastic zakje met de knopen hebben we nooit gezien. Zie situatieschets.
 

 


30. Na hexagoon, vierkant en driehoek links (MUG)
Als de opdracht wat moeilijker lijkt, worden we weer wat scherper. De zeshoek, het vierkante plankje van de knopen en een driehoek. Prima uit te voeren. Zie situatieschets.
 


32. Na oranje driehoek links (MUG)
Even gaan we in vol tempo richting de driehoek die we eerder hebben gezien. Dan vol in de ankers en terug naar de oranje gekleurde zeshoek waar een letter A op staat en zodoende dus ook een oranje driehoekje. Zie situatieschets.

AB 35. Voor verkeersdrempel weg rechts
Weer een opdracht waarop we zijn voorbereid. Als er staat weg rechts of links moet je direct handelen als dit mogelijk is. We slaan af en vinden de goede lettercombinatie.
 

 


37. Viersprong voorzichtig oversteken
38. Eerste weg links (Korenbloemstraat)

Geen richtingverandering. Geen probleem. Doorrijden.

43. Na stempelcontrole eerste weg rechts
Als we het parkeerterrein van de LIDL naderen, zeg ik nog even: "Hier hebben we het nog nooit goed gedaan". Dus rijden we met extra aandacht het terrein op. Als we de eerste bocht naar rechts ook rechtsaf kijken, zien we de stempelcontrole in de na-positie staan. Hť, dan direct handelen en om de stempel heen rijden. VERTROUWEN in. We bedanken de uitzetter voor het compliment in de uitleg dat dit een opdracht was voor de geoefende rijder.
 


45. Na man met rose haren links

De mooie foto van een man met roze haren negeren we en scoren de goede letter.

50. Bij rontonde eerste weg rechts
 De emoticon van een blozend gezichtje. Typefout niet gezien.

AB 52. Bij rotonde eerste weg rechts (VADNA)
We zien dat de weg naar de parkeerplaatsen van een bedrijf ook op de rotonde uitkomt. Trots noteren we de letter en terug op de rotonde gaan met VERTROUWEN de eerste weg weer van de rotonde af zonder op te merken dat VADNA niet voor de herstelopdracht geldt. Foutje.
 


AB 54. Na 14e gele lantaarnpaal rechts

Lantaarnpalen tellen lukt goed. We onderkennen dat vanuit de diverse kanten zeker 14 verschillende palen zichtbaar zijn en maken de juiste keuze door een extra rondje te rijden.
 


AB 59. Na wijnfles asfaltweg links
AB 60. Na H "67", "APNEUCENTRUM NEDERLAND" en "KOP" eerste weg rechts

Zo naar de opdrachten 59 en 60 kijkend, kom je al snel tegen dat twee keer wordt gevraagd om een weg in te slaan; dit mag natuurlijk niet dezelfde weg zijn (artikel 9). Echter, voor ons komt het niet zover. Twee rondjes speurwerk langs veel tekst op gebouwen en bordjes leveren voor ons niet "KOP" op en we besluiten dan ook, echt niet vol VERTROUWEN maar toch, door te rijden naar de eindopvanger.

A 64. Na "DE GLIND GEM. BARNEVELD", verkeersdrempel en wijnfles weg rechts
Tijdens opdracht 65 geldt:
Na het aandoen van een routecontrole verandert de op de routecontrole aanwezige letter in de eerstvolgende letter op volgorde van het alfabet. Oftewel, een RC "A" verandert na het aandoen in een RC "B", na de volgende keer aandoen in een RC "C", etc.
A 65. Aanhoudend na RC "X" weg links
A 66. Na RC "6" einde weg links (Helweg)

Jippie. Ook deze aanhoudend doen we goed. Als we aankomen, rijden nogal wat bekende deelnemers hier hun rondjes. We sluiten ons af voor invloeden van buiten en volgen de opdrachten en herstellers op. Voor de uitleg verwijzen we naar de uitleg van de uitzetters die we kunnen onderschrijven. Zie situatieschets.

67. Na de nieuwe burgermeester van Leusden links

 Blij. Typefout wel gezien
 

 


78. "Rentinckstraat" rechts

Bij de START al gezien dat de straat twee namen heeft. Dus doorrijden. We krijgen de goede RC en gaan via de aangegeven omrijdroute terug. Parkeren bij de bank en snel naar De Moespot. Nog even de Z, die vlak voor de gele vlag is geplaatst, noteren en kaart inleveren. Echter totaal niet zien dat de heren er een groene brievenbus hebben geplaatst, zodat er nog een extra ronde nodig was. De laatste 30 gescoord.

Finish bij de gele vlag, de controlekaart inleveren in De Moespot.

Na de rit in De Moespot weer aan de koffie, uitleg doornemen en even napraten. Nou even. Het duurt erg lang voordat de uitslag komt. En de prijsuitreiking begint mijns inziens wat pijnlijk te worden. Teveel deelnemers gaan voortijdig naar huis, zodat het normaal verdelen van de prijzen onmogelijk wordt. Het is fantastisch dat de deelname zo groot is, maar ik denk dat we ervoor moeten waken niet aan het succes ten onder te gaan. Ik adviseer het bestuur dan ook te zoeken naar mogelijkheden om de wachttijd na de rit te bekorten.

Het grootste gedeelte van dit verslag heb ik al zondagavond geschreven. Blijkt nu, maandagavond 9 oktober, dat ons nieuwe kabinet ook het woord VERTROUWEN als motto heeft. Ik hoop van harte dat ze het er beter vanaf brengen dan wij.

Rest mij, en ik VERTROUW erop namens alle deelnemers te spreken, Adri en Michel Brundel te bedanken voor de uitdagende rit.

Jan Hammink.

Aanvullingen punten B- en C-klasse

C 2. Asfaltweg links
In artikel 5c van het Puzzelreglement staat dat een weg naar aard (bijvoorbeeld asfaltweg) kan worden aangeduid als de weg niet meer dan ťťn aard heeft, dus niet asfalt overgaand in klinkers. De weg naar links begon met klinkers en ging over in asfalt en mag daarom niet naar aard worden aangeduid.
 


C 8. Na trampoline, paard en brug rechts
Puzzelreglement artikel 8e vermeld dat om een brug als oriŽnteringspunt te kunnen gebruiken, deze deel moet uitmaken van een weg. Het gymnastiektoestel kan daarom niet als oriŽnteringspunt worden gebruikt.
 


BC 19. Na brug, H "19", 3 vlaggenmasten, silo en RC rechts

De brug, het huisnummerbordje "19", de 3 vlaggenmasten, de silo en de routecontrole zijn goed te vinden. In het grasdriehoekje, waar RC V geplaatst is, staat ook een zelfgemaakte verkeersbord. Dat bord geeft aan dat het driehoekje een rotonde is, dus de rotonde op en naar rechts, niet langs RC V.
 

 


BC 71. Bij plaatsnaam in Utrecht rechts
U rijdt in Achterveld, dus in de provincie Utrecht. De plaats Barneveld ligt in de provincie Gelderland, het bordje staat in de provincie Utrecht. Daarom toch een plaatsnaam in Utrecht.
 

 


BC 74 Na wijnfles eerste weg rechts

Er staat een bord DLW en daar net voor een bordje met de tekst "Dit bordje is de 2e keer niet aanwezig". Nu komt u voor de tweede keer bij deze weg. Als er gebeurt wat er op het bordje staat, verdwijnt het voorste bord. Het bord met de tekst DLW blijft gewoon staan.

Verslag BC-klasse: Jannie Hazeleger
 

Verslag A-klasse: Jan Hammink
 


omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter