Vereniging
  Bestuur
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
      2021 - heden
      2011 - 2020
      2010
      2009
      2008
      2007
      2006
      2005
      2004
      2003
      2002
      2001
      2000
  Jubileum
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Jaarvergadering 2000


Uit de Barneveldse Krant van 21 januari 2000

AMBC Achterveld stelt

rittenprogramma 2000

vast

 

Harderwijkse equipe Van der Horst

prolongeert titel

ACHTERVELD De auto- motor- en bromfietsclub Achterveld heeft woensdagavond 19 januari haar jaarvergadering gehouden. Voorzitter Hazeleger opende om 20.00 uur de vergadering en was in zijn openingswoord vol lof over de leden die dan ook in grote getale naar Achterveld waren gekomen om deel te nemen aan deze vergadering. In de regio zien we rittensportclubs verdwijnen en vele verenigingen kampen met een tekort aan belangstelling, terwijl de Achterveldse vereniging uitzonderlijk goed draait, aldus de voorzitter.

De AMBC heeft in 1999 zes puzzelritten georganiseerd van een bijzonder goed niveau waarop menigeen met plezier terug kan kijken. In de toerklasse werd de Apeldoornse equipe Slotboom gehuldigd als kampioen. Deze equipe had maar liefst drie van de zes ritten gewonnen en had dan ook de titel als geen ander verdiend. Zij zullen het komend seizoen een equipe vormen die ook in de sportklasse van zich zal laten spreken.

In de zware sportklasse waar de ervaren rijders uitkomen, ging de eer dit jaar wederom naar de Harderwijkse equipe B. van der Horst. Dat de Harderwijkers op eenzame hoogte staan, bleek wel uit het feit dat zij voor het vierde opeenvolgende jaar deze titel wisten te prolongeren. Van der Horst, die vorig jaar ook het Nederlands kampioenschap rittensport op zijn naam wist te schrijven, had deze titel absoluut verdiend. De afstand tot enkele sportklasserijders wordt steeds kleiner, dus in het nieuwe seizoen zal er absoluut sprake zijn van een spannende strijd.

Ook in het bestuur vond dit jaar een wisseling plaats. De voorzitter nam afscheid van de penningmeester Janet Haasjes en roemde haar nauwgezetheid en de perfecte manier van presenteren van de jaarcijfers. Als nieuwe penningmeester werd Robert Trouw uit Voorthuizen gekozen, zodat het bestuur weer compleet van samenstelling is.

In het rittensportjaar 2000 zullen tevens enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Allereerst zal de vereniging met een sportcommissie gaan werken, zodat commentaar en opmerkingen over een rit na afloop nog beter gestructureerd kunnen worden. Verder zal een wijziging in de uitzettersvergoeding en een ander systeem in de verloting worden doorgevoerd.

Het rittenprogramma is als volgt vastgesteld: Op 26 maart gaat de vereniging van start met de openingsrit, uitgezet door de familie H. Vrielink uit Rhenen. De koninginnerit zal op 30 april plaatsvinden met als uitzetters de Amersfoortse equipe L. Schuuring. Op 4 juni zal equipe H.J. Hazeleger uit Scherpenzeel de vakantierit voor haar rekening nemen. De kampioenen van dit jaar, equipe B. van der Horst uit Harderwijk, zullen op 3 september weer zorgen voor een sterk staaltje rittensport. Op 8 oktober zal de dit jaar gepromoveerde equipe H. Slotboom uit Apeldoorn zich van haar sterkste kant laten zien. Het rittenseizoen zal worden afgesloten met de traditionele snertrit welke op 5 november zal worden uitgezet door de Nijkerkse equipe G.L. de Haan.

De leden waren zeer verguld met dit rittenprogramma. Er werd gesproken van een sterk uitzettersteam waar men hoge verwachtingen van had en wat ongetwijfeld zal zorgen voor zes ritten van hoog niveau. Al met al een jaar om naar uit te kijken. Nadat in de rondvraag nog enkele punten onder de aandacht werden gebracht, bedankte voorzitter Hazeleger omstreeks 22.30 uur de aanwezigen voor hun belangstelling.

   
Enkele leden tijdens de pauze. Relaxed sfeertje, of niet soms?
   
Er wordt goed opgelet. Alweer koffie?
   

Afscheid van onze penningmeester Janet Haasjes

 

omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter