Vereniging
  Bestuur
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
      2006
      2005
      2004
      2003
      2002
      2001
      2000
  Jubileum
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Jaarvergadering 2002


Uit de Barneveldse Krant van 8 januari 2002

AMBC Achterveld stelt

rittenprogramma 2002

vast

 

Equipe Visser levert ongekende

prestatie in zware sportklasse

ACHTERVELD De auto- motor- en bromfietsclub Achterveld heeft donderdagavond 3 januari haar jaarvergadering gehouden. De drukbezochte vergadering werd om 20.00 uur door voorzitter Hazeleger geopend. In zijn openingswoord sprak Hazeleger over een uitstekend rittenseizoen met puzzelritten van een bijzonder goed niveau. De voorzitter sprak over een rittenseizoen met hindernissen. Vanwege de MKZ crisis was het voor de ritten steeds weer de vraag of het verantwoord was deze door te laten gaan. Met de nodige aanpassingen hebben alle ritten gelukkig doorgang kunnen vinden. Ook stond Hazeleger stil bij het overlijden van een tweetal trouwe leden. De voorzitter bedankte naast alle uitzetters en controleurs ook de vrijwillige medewerkers van de nieuwe startlocatie cultureel centrum "De Moespot". Hij sprak zijn waardering uit voor deze mensen en had het verder over een geweldig mooi honk waar de activiteiten van de AMBC nog beter gestalte gegeven kunnen worden. Als laatste bedankte Hazeleger alle adverteerders en sponsors voor hun onmisbare bijdrage aan de vereniging.

Vanwege ontwikkelingen met ondermeer de MKZ crisis is er in het achterliggend seizoen een lichte achteruitgang in het deelnemersaantal te bespeuren. Volgens Hazeleger is dit echter beslist niet verontrustend te noemen. De belangstelling voor de Achterveldse vereniging neemt alleen maar toe. Zeker niet in de laatste plaats is dit te danken aan het bijzonder deskundige uitzettersteam en de vele promotie zoals een uitgebreide internetsite. In het uitgebreide jaarverslag van secretaris Buurman werd gesproken over bijzonder goede ritten van een uitstekend niveau, waarbij de geweldig enthousiaste uitzetters de lengte van de rit soms uit het oog verliezen. In het komend seizoen zal extra aandacht aan deze zaken voor de uit te zetten puzzelritten worden geschonken. Volgens Buurman een extra motivatie voor de beginners om naar de ritten van de AMBC te komen.

Het financieel verslag werd niet gepresenteerd door penningmeester Robert Trouw maar door de nieuw te benoemen penningmeester. Omdat echtgenote Thea Trouw voor deze functie op nominatie stond, was het voor de leden een vanzelfsprekende gedachte dat hier alreeds sprake was van een vlekkeloze overgang van deze belangrijke bestuursfunctie. Het financieel verslag en de begroting werden bijzonder deskundig voorgedragen waarbij de cijfers voor de Achterveldse vereniging er goed uitzagen.

In de toerklasse werd equipe A. Buurman uit Barneveld uitgeroepen tot kampioen 2001. Na vijf ritten was het voor deze equipe eigenlijk al duidelijk dat het kampioenschap ze nauwelijks meer kon ontgaan. Indien equipe Buurman in de laatste rit een slechte prestatie zou leveren ten opzichte van hun rivalen zou de kampioenstitel nog in het gedrang zou kunnen komen. Dit was echter geenszins het geval. De kampioenen werden gehuldigd door het bestuur en zullen komend seizoen hun prestaties in de sportklasse gaan leveren.

In de zware sportklasse waar de ervaren rijders uitkomen, ging alle eer dit jaar naar de equipe van Klaas Visser en Miranda Disselhorst uit Deventer. In tegenstelling tot de toerklasse was in de sportklasse de strijd na vijf ritten al volledig gestreden. Equipe Visser had toen al vier ritzeges op hun naam staan en wist hiermee de maximaal te behalen score van 200 punten volledig binnen te halen. Tijdens de huldiging sprak de voorzitter van een ongekende prestatie, die naar zijn weten niet eerder binnen de AMBC is voorgekomen. Onder luid applaus namen deze sportieve deelnemers de ruimschoots verdiende eretitel in ontvangst.

In het verdere verloop van de vergadering werden ondermeer de wijziging van diverse bedragen in verband met de komst van de euro besproken. Ook de nieuwe startlocatie kwam ter sprake waarbij uit de vergadering bleek dat iedereen bijzonder ingenomen was met dit prachtige nieuwe thuishonk. Ook het niveau van de ritten kwam uitgebreid ter sprake waarbij besloten werd om in het komend seizoen de lengte en intensiviteit op een ietwat laagdrempeliger niveau te gaan brengen. De uitspraak dat dit in feite een luxeprobleem vormt voor de goeddraaiende vereniging vormde een mooi sluitstuk van deze interessante discussie.

In het nieuwe seizoen zullen de puzzelritten van de AMBC allen starten vanuit cultureel centrum "De Moespot" aan de Jan van Arkelweg te Achterveld. Het rittenprogramma is als volgt vastgesteld: Op 24 maart gaat het seizoen van start met de openingsrit, uitgezet door de familie H. Vrielink uit Rhenen. De oranjerit zal op 28 april plaatsvinden met als uitzetters de nieuwbakken kampioenen Klaas Visser en Miranda Disselhorst uit Deventer. Op 2 juni zal equipe H.J. Hazeleger uit Scherpenzeel de vakantierit uitzetten. Equipe B. van der Horst uit Harderwijk zal op 8 september de nazomerrit voor zijn rekening nemen, terwijl de wijnrit op 6 oktober zal worden uitgezet door equipe H. Slotboom uit Apeldoorn. Het rittenseizoen zal worden afgesloten met de traditionele snertrit welke op 10 november zal worden uitgezet door G.L. de Haan uit Nijkerk.

De leden waren bijzonder te spreken over het feit dat het uitzettersteam van 2001 weer bereid is gevonden om ook in het nieuwe seizoen weer hun medewerking te verlenen, hetgeen ongetwijfeld zal zorgen voor zes ritten van een goed niveau. Nadat in de rondvraag nog enkele punten onder de aandacht werden gebracht, bedankte voorzitter Hazeleger omstreeks 22.30 uur de aanwezigen voor hun belangstelling.

Indien u meer wilt weten over de AMBC kunt u contact opnemen met de heer E. Buurman (tel. 0342 - 41 25 03). Via de website http://surf.to/ambc kan tevens alle informatie over de vereniging en haar puzzelritten worden opgevraagd.

   
Het bestuur met aftredende en nieuwe
penningmeester
Tja, dat is een interessant standpunt
 toch?
   
Hoe zullen we dit eens aanpakken? De aandacht is er goed bij hoor
   
Volgens mij moeten we dat anders
oplossen
Lekker bakkie hoor
   
De toerklasse kampioenen worden in
het zonnetje gezet
En natuurlijk de huldiging van onze
 sportklasse kampioen
   

Een mooi stel toch?

 

omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter