Vereniging
  Bestuur
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
      2021 - heden
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2000 - 2010
  Jubileum
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Jaarvergadering 2014


Uit de lokale pers medio januari 2014

Kampioenen AMBC Achterveld

gehuldigd

 

ACHTERVELD - De Auto- Motor- en BromfietsClub Achterveld heeft maandagavond 6 januari haar algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens de vergadering is het rittenprogramma 2014 bekendgemaakt en zijn de kampioenen gehuldigd. De hoogste eer was weggelegd voor equipe Van der Horst uit Harderwijk, die maar liefst voor de twaalfde keer overtuigend kampioen werd.

In de B- en C-klasse werd ook goed gepresteerd. De equipe van Harry en Nelly de Beer uit Tilburg wist zelfs de hoogst mogelijk score van 200 punten in de wacht te slepen en hiermee hun opponenten ver achter zich te houden. In de C-klasse wisten de gebroeders Ben en Bertus van der Linden alle eer voor zich op te eisen met 186 punten.

Veel initiatieven

De drukbezochte vergadering werd om 20.00 uur door voorzitter Henk Hazeleger geopend. In een kort openingswoord sprak de AMBC-preses over een uitstekend rittenseizoen met fraaie puzzelritten van goed niveau. Hazeleger was vol lof over de goed draaiende vereniging en de vele initiatieven die de club aantrekkelijk maakt voor zowel de ervaren ritrijders als de beginners. Secretaris Paddy Jans gaf in zijn jaarverslag een boeiende terugblik op enkele hoogtepunten uit het rittenseizoen waarmee hij de aanwezigen kostelijk wist te vermaken. De secretaris sprak zijn waardering uit voor alle vrijwilligers en bestuursleden en bedankte hen voor hun vele verrichtingen binnen de club. Als laatste bedankte Jans alle adverteerders en sponsors voor hun onmisbare bijdrage aan de vereniging.

Penningmeester Jan Traa presenteerde vervolgens de jaarcijfers van de puzzelclub. Een duidelijk aandachtspunt hierbij is de afname van het aantal adverteerders, met als gevolg een negatieve begroting voor het komende seizoen. "Niet verontrustend, maar we zullen wel moeten zoeken naar een nieuwe balans om de toekomst voor de club te kunnen waarborgen", aldus Traa. Belangrijk uitgangspunt van de penningmeester is hierbij dat de inkomsten zoveel mogelijk ten goede komen aan de deelnemers van de puzzelritten. De club heeft een helder beleid en wil ook investeren in de toekomst van de rittensport. De vereniging bracht dit in praktijk in 2013 door maar liefst 14 equipes af te vaardigen naar de Nederlandse kampioenschappen. De AMBC heeft zich inmiddels geprofileerd als een goede promotor van de rittensport en speelt uitstekend mee op nationaal niveau. "Al met al een goede reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien", aldus de enthousiaste penningmeester.

Nieuwe deelnemers

belangrijk

In het verdere verloop van de vergadering bracht vicevoorzitter Adri Brundel enkele punten aan de orde, waarbij ook de aandacht voor beginners uitgebreid aan bod kwam. Voorafgaand aan elke rit wordt door bestuurslid Joop van der Gronden uitleg gegeven aan de hand van een voorbeeldenbord. Aan het einde van de rit staat Wim Eggenkamp klaar om uitgebreid de vragen van de deelnemers over de gereden rit te beantwoorden. "Wij hechten er veel waarde aan om alles zo duidelijk mogelijk te presenteren en zo nodig uit te leggen, zodat iedereen volop plezier kan beleven aan onze fraaie puzzelritten", aldus Brundel. De club wil ook graag samenwerken met verenigingen uit de omgeving en heeft daarom ook dit jaar weer een uitlegavond op het programma staan, die samen met MAC Veenendaal en HAC Harderwijk wordt georganiseerd.

Hierna was het tijd om de kampioenen in het zonnetje te zetten. Voorzitter Hazeleger sprak de gelukkigen toe en overhandigde de bloemen en cadeaubonnen. In de A-klasse, waar de ervaren deelnemers uitkomen, ging alle eer naar de equipe van Bertus en Henny van der Horst uit Harderwijk. Zij toonden zich in het puzzelrittenseizoen 2013, na een zeer spannende eindstrijd, heer en meester bij de AMBC en wonnen het kampioenschap met 196 punten. In de B-klasse presteerden Harry en Nelly de Beer uit Tilburg zeer goed, zij wisten maar liefst vier overwinningen op hun naam te schrijven en werden dus overduidelijk kampioen met 200 punten. In de C-klasse, waar de minder ervaren deelnemers uitkomen, lieten Ben en Bertus van der Linden uit Hagestein zich van de beste kant zien. Zij wisten elke rit in de bovenste regionen te eindigen en dat leverde ze uiteindelijk 186 punten op, waarmee zij verdienstelijk naar de B-klasse promoveren.

Rittenprogramma 2014

Nadat de kampioenen waren gehuldigd, werd het rittenprogramma gepresenteerd door vicevoorzitter Adri Brundel. Op 23 maart wordt het spits afgebeten met de lenterit, uitgezet door Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel. De koningsrit zal op 27 april worden uitgezet door het nieuwe uitzettersduo Graddus de Haan en Wim Eggenkamp uit Nijkerk. Op 9 juni wordt in de ochtend de pinksterrit georganiseerd, waarvoor Bertus en Henny van der Horst uit Harderwijk tekenen. Joop van der Gronden uit Renkum neemt op 7 september het Rondje Achterveld voor zijn rekening. De Wijnrit wordt op 12 oktober uitgezet door Adri en Michel Brundel uit Hoogland en op 16 november zal het rittenseizoen worden afgesloten met de traditionele snertrit. De ervaren uitzetters Paddy Jans en Joan Oostveen uit Wijk bij Duurstede zullen deze aan het AMBC publiek presenteren.

Afsluiting

Omstreeks 22.00 uur bedankte voorzitter Hazeleger de aanwezigen voor hun belangstelling en voor de in goede en gezellige sfeer verlopen vergadering.

Voor informatie over de AMBC Achterveld kan men terecht op de website www.ambcachterveld.nl.

   
Bedankt
Wim Eggenkamp, Jannie Hazeleger, Marieke Slob en Joan Oostveen
Bedankt
Marianne en Jacqueline van Bentum
en Annemieke Schoonderbeek
   
Kampioenen A-klasse
Henny en Bertus van der Horst
Kampioenen B-klasse
Harry en Nelly de Beer
   
Kampioenen C-klasse
Bertus en Ben van der Linden
Alle kampioenen
(Harry en Nelly de Beer ontbreken)
   
omhoog
  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter