Vereniging
  Bestuur
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
  Jubileum
      Speech voorzitter
      Speech Schopping
      Fotoboek receptie
      Fotoboek inschrijving
      Fotoboek Stemerdink
      Fotoboek feestavond
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Toespraak voorzitter 50-jarig jubileum
 

Het begon allemaal in 1958. Het hebben van een auto was toen nog een bijzonderheid. Wanneer men zich de luxe van een auto kon permitteren, moest er natuurlijk getoerd worden. Vandaar dat het destijds een rage was om puzzelritten te rijden. En liter benzine kostte toen ƒ 0,55 (dat is € 0,25) en het woord milieuvervuiling bestond nog niet.

Als je dan ook nog bedenkt dat er in die tijd circa 500 bromfietsers rondreden in Achterveld, dan kun je je voorstellen dat een Auto-, Motor- en Bromfiets-Club, die leuke puzzelriten wilde gaan organiseren, wel aansloeg.

De eerste rit van de AMBC was gelijk een leuk succes. 40 deelnemers, hoofdzakelijk uit Achterveld en voorts uit de buurdorpen Terschuur en Barneveld deden hieraan mee. Het volgende zestal ritten kende gemiddeld 65 deelnemers en dat was lang niet slecht. Zeker als je bedenkt dat er in die dagen heel wat minder auto's en motoren op de weg waren. Een jaar later was er zelfs en rit met 125 deelnemers. Ik las in de stukken dat er in 1968 een rit was met 110 deelnemers waarvan er zelfs iemand uit Capelle bij Goes kwam.

De club had een snelle start en dat was ook aan het ledental te merken. Binnen n jaar na oprichting vloog het ledental van 14 naar 73. Na 10 jaar, in 1968, telde de club 110 leden. Daarna werd het anders, mensen kregen meer hobby's en bezigheden en de autoclubs hadden hier landelijk onder te lijden. De animo voor puzzelritten werd minder en ook bij de AMBC ging het snel bergafwaarts met het ledental. In 1994 was er een diepterecord van 21 leden. Gelukkig ging het hierna, en dan spreek ik over de laatst 10 jaar, allemaal wat beter en stijgt het ledental weer jaarlijks. Op dit moment hebben we 57 leden en daar zijn we best blij mee.

Natuurlijk is er meer over de club te vertellen dan het ledental, ik ben eens gaan snuffelen in de oude nog bewaard gebleven stukken. Ik vond een dun blaadje dat is uitgebracht ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de club. Hierin stond de volgende spreuk die ik u beslist niet wil onthouden:

Wat cost het eene sorg ende vleyt
Eer het sware denckwerck van de uytsetter
Tot eene schoone rit is berijdt.

Leuk om te constateren dat er eigenlijk in al die jaren niet zoveel is veranderd. Het uitzetten van een rit neemt nog steeds een uiterst belangrijke plaats in en het is ook nog steeds heel veel werk. Dit werk en de uitzetters koesteren wij in onze club. In het laatste clubblad schreef ik nog: Geen uitzetters Geen ritten Geen AMBC
Wat ik ook schreef is: Geen deelnemers Geen AMBC. Het is duidelijk dat uitzetters en deelnemers de pijlers zijn van een goed functionerende autopuzzelclub. Om een goed draaiende autopuzzelclub te krijgen en te houden is er echter meer nodig, er zijn bestuurders en gereedschappen nodig. Gelukkig zit het daar allemaal wel goed mee in onze AMBC, het lijkt me goed hier iets meer duidelijkheid over te geven.

Bestuurders zijn belangrijk en fundamenteel voor iedere club. Bij de AMBC Achterveld hebben wij het gelukkig goed voor elkaar. We hebben het grote voorrecht dat wij bestuursleden met veel ervaring hebben, die stuk voor stuk met hart en ziel gaan voor de rittensport. Ik zal de bestuursleden met hun taken even kort onder de loep nemen.
Bestuurslid Joop van der Gronden
• Adverteerders en sponsors – uiterst belangrijk voor de club
• Uitleg nieuwe deelnemers
• Elk jaar uitzetter van een rit, en soms meer

Vicevoorzitter Herman Vrielink
• Verloting
• Inkoop prijzen met Hanny
• Zet ook elk jaar een rit uit

Penningmeester Jan Traa
• Zeer ervaren penningmeester (motorclubs enz)
• Alles wat met geld heeft te maken
• Rekenkamer met Annemieke en Jannie

Secretaris Paddy Jans
• Zeer ervaren secretaris (Mac 't Sticht)
• Secretariaat
• Sportcommissie, samen met Henk
• Uitzetter van een rit

Voorzitter Henk Hazeleger
Ook nog wat taken, maar dat ga ik allemaal niet noemen. Wat ik wel wil zeggen, is dat we een sterk en stabiel bestuur hebben. Er is op alle fronten veel ervaring en we zijn goed op elkaar ingespeeld. Een mooie basis om nog jaren mee vooruit te kunnen.

De gereedschappen waar ik het over had, zijn niet minder belangrijk. Je kunt immers nog zo goed je best doen om een boom om te hakken, maar als je bijl niet scherp is, schiet het niet op. Even een opsomming van onze gereedschappen:
• Reglement Puzzelreglement Midden Nederland - 2004 opgezet 9 clubs
• Huishoudelijk reglement - 2008 vernieuwd
• Uitzettersreglement - uitgangspunten voor goede ritten
• Mooi rittensportgebied - uitgebreid in 2005
• Goed en fraai ritmateriaal
• Clubblad voor iedere rit informatie
• Website steeds belangrijker, De AMBC staat op de kaart in NL
• Mailings als convocatie – herinneringen
• Mailings van de uitslagen en ritverslagen
• Uitgebreide advertentiecampagnes kranten, kabelkranten, websites
• Geweldige startlocatie
• Uitleg aan de nieuwe rijders met uitgebreid voorbeeldenbord
• Gelegenheid tot commentaar, deelnemers worden serieus genomen
• Goed lopende rekenkamer
• Goede prijzentafel
• Verloting met mooie prijzen
• Goede ritten van gekwalificeerde uitzetters
• Goede uitzettersvergoeding – ook dankzij sponsoring

Ongetwijfeld ben ik nog wel wat vergeten, maar u zult het met mij eens zijn, dat wij goede en messcherpe gereedschappen hebben. Men vraagt mij wel eens: "Hoe kan het toch dat de AMBC zo goed draait en dat jullie zoveel deelnemers hebben?". Het antwoord is eenvoudig, onze gereedschappen zijn in perfecte staat en alles is op elkaar afgestemd. En als alles goed is, loopt de machine geolied en komt de rest vanzelf wel. De AMBC doet het goed, maar we krijgen het niet cadeau. We timmeren hard aan de weg. We moeten ons daarbij steeds voor ogen houden, dat we nooit mogen denken dat we er zijn. Er is altijd werk aan de winkel en er zijn altijd zaken te verbeteren of bij te stellen.

Ik ga toch nog even terug in de tijd. We bestaan tenslotte 50 jaar en dat is heel wat. We zijn er trots op, 50 jaar AMBC. We hebben in die tijd maar liefst 48 bestuursleden gehad. De club heeft 7 voorzitters gehad in de afgelopen 50 jaren. Met mijn 15 jaar voorzitterschap mag ik constateren, dat ik van deze 7 heren het nu al het langst heb volgehouden, maar dit terzijde.

In de lange historie kom je leuke dingen tegen:
• ritten met meer dan 100 deelnemers, daar dromen we nu van.
• grootse feestavonden met bekende artiesten
• AMBC leden die kampioen van Nederland zijn geworden
• bingo met grootse verlotingen, een TV als prijs was geen uitzondering
Maar ook:
• tekort aan uitzetters en bestuursleden
• discussies over overleg tijdens de ritten (27MC-tijdperk)

Vanzelf kom ik weer terug bij onze leden, want daar is ook heel wat over te vertellen. Ons oudste lid, en dan bedoel ik qua aantal jaren lidmaatschap, is de oprichter van onze club de heer Schouten. Graag hadden we de heer Schouten hier willen verwelkomen en toespreken, maar helaas gaat dat niet. In het clubblad heeft u al kunnen lezen, dat de heer Schouten is opgenomen in een verzorgingstehuis. Hij is dementerend en de kans is erg klein dat we hem nog bij de AMBC zullen zien. Het kenmerkt hem wel dat we, ondanks zijn problemen, toch nog een felicitatie kregen.

Ik heb ook de inschrijfboeken uit het verleden nagekeken en gezocht of ik leden kon vinden die al lange tijd lid zijn van onze club. Ik vond veel bekende namen, van mensen die lang lid zijn geweest en hun lidmaatschap inmiddels hebben beindigd of zijn overleden. Je staat dan stil bij het verleden en als je dat dan de revue laat passeren, realiseer je je dat er heel wat is gepasseerd en dat je zelf ook best een heel stuk daarvan hebt meegemaakt.

Een paar namen van leden, die nu nog lid zijn en al vele jaren lid zijn van de AMBC, wil ik hierbij noemen. Ik begin daarbij in 1992 en ga dan verder terug in de tijd. De persoon die het langste lid is, noem ik dus het laatst.
• Van der Horst 1992
• Buurman 1988
• Hazeleger 1988
• Van Valkengoed 1968 (nog steeds lid en adverteerder) NA
• Bebingh 1968 (trouw deelnemer aan de ritten) NA
• Schopping 1967

Aan deze laatste willen we vandaag extra aandacht schenken, daarom verzoek ik de heer en mevrouw Schopping naar voren te komen.

We zijn blij dat jullie er zijn vandaag, dat getuigt van grote betrokkenheid bij de club. Toen ik begin dit jaar in het clubblad over het jubileum schreef, belde je me gelijk op en hebben we gezellig over de club gepraat. Ik vond het leuk dat je me daarna spontaan kopien opstuurde van het clubblad van 25 jaar geleden. Een sympathiek gebaar, dat ik zeer op prijs stel. Henk, mocht je nog meer spullen over de club hebben van weleer en daar ooit afscheid van willen nemen, dan houd ik me aanbevolen.

Henk reed een aantal jaren geen puzzelritten meer, maar heeft nu de draad weer opgepakt door op onze allerhanderit en nu ook op de jubileumrit mee te rijden. Ik hoop dat het jullie bevalt en dat we jullie nog vaak terug zullen zien. Wat wel bijzonder is, is het feit dat Henk in de jaren dat hij niet meer naar Achterveld kwam, alles nauwgezet volgde. Hij is ook die jaren trouw lid gebleven van de AMBC Achterveld.

Ik kan me nog herinneren dat Henk op een keer het clubblad niet had ontvangen en dat ik hem daarna gelijk aan de telefoon had. Alles is natuurlijk goed gekomen, het is leuk te vernemen dat mensen het blad zo op prijs stellen en, ondanks het aan de zijlijn staan, zo meeleven met het reilen en zeilen van de club.

Ook kan ik me de tijd herinneren, dat Jannie en ik nog maar net meededen met de puzzelritten van de AMBC. We waren plezierrijders, het wedstrijdelement vonden wij niet zo belangrijk, en we keken altijd vol verbazing naar de uiterst fanatieke A-klassers. Ik noem hierbij de namen Slomp, Bebingh, Van der Roest, Van de Wetering en natuurlijk ook de equipe Schopping/Van Druten. Tjonge, jonge, dat ging erop zo af en toe, het leek soms wel oorlog in onze ogen.

Later begrepen we dat allemaal wat beter, en zeker toen ik voorzitter werd van de club, begon ik steeds beter te begrijpen wat er allemaal speelde. Ik moet wel zeggen dat jullie me een aardige vuurdoop hebben bezorgd in die tijd. Als jong broekie kreeg ik het soms zwaar te verduren in mijn streven alles in goede banen te leiden. En eerlijk gezegd heb ik wel eens gedacht, waar doe ik het allemaal voor.

Een aardige anekdote hierbij is dat n van de oudgedienden mij regelmatig aansprak over het feit dat de ritten moesten verbeteren. Er klopte niet veel van, volgens deze persoon en er vloeiden dan dreigementen in de trend van: als het niet goed komt, zien jullie me nooit weer. Op een bepaalde rit was het weer helemaal mis en de persoon kwam naar mij toe met de voor mij bijna legendarische woorden: "Hazeleger, de maat is vol, ik ben het goed zat, je ziet mij nooit weer". Mijn destijds wel heel directe antwoord: "Dat is dan afgesproken", sloeg de spreker duidelijk uit het veld. De betreffende persoon heeft mijn goede raad dan ook in de wind geslagen, de volgende rit was de oud-strijder er weer. Voor de goede orde, het was niet equipe Schopping, waar ik het over heb.

Nu over jullie. In het begin was vader Schopping bestuurder en zoon Henk de navigator. Ze vormden samen een sterke equipe. Ze hebben veel landelijke prijzen gewonnen en zijn zelfs Nederlands kampioen geweest. Later reed Henk samen met Henk van Druten, de bekende fietsenmaker uit Achterveld. Jullie waren me een stel en waren goed aan elkaar gewaagd. Henk Schopping heeft ook een bestuursfunctie vervuld van begin 1979 tot en met eind 1992, in totaal dus 14 jaar. Hij is maar liefst 5 keer kampioen geworden in de A-klasse. Wat ook wel bijzonder was, voor mij tenminste, is het feit dat Henk in 1992 de controleur was van de eerste rit die Jannie en ik voor de AMBC hebben uitgezet.

Henk, je verdient het ten volste eens in het zonnetje te worden gezet. Bedankt voor alles wat je voor onze club hebt betekend.
- Overhandiging cadeau en bloemetje

Ik wil graag aandacht vragen voor een aantal belangrijke zaken die hebben bijgedragen aan het welslagen van ons jubileum. Om vandaag leuke extra's te kunnen doen, hebben wij al onze adverteerders aangeschreven om hierin mee te denken. Joop is vervolgens op pad gegaan en heeft vele leuke prijzen en geldbedragen opgehaald bij de sinds jaar en dag trouwe adverteerders. We zijn hier blij mee en ik wil onze adverteerders hartelijk dankzeggen. Het gaat te ver om alle sponsors bij naam te noemen.

En uitzondering hierop wil ik toch maken. De hoofdsponsor van ons jubileum is Bert Stemerdink, en dat was binnen ons bestuur al geruime tijd bekend. We wilden dit vanwege het bezoek tijdens de jubileumrit geheimhouden. Bert Stemerdink is de bekende autodealer uit Veenendaal, vertegenwoordiger van de merken Mercedes, Maybach, Jeep, Crysler en Dodge. Naast een aanzienlijke bijdrage heeft Bert Stemerdink de deelnemers aan de jubileumrit gastvrij ontvangen in zijn fraaie bedrijfspand, waarvoor onze hartelijke dank.

Wat ook bijzonder is, zijn de prachtige corsages op de revers van de bestuursleden. Deze corsages zijn geheel belangeloos en spontaan beschikbaar gesteld door Pieter Spaarwater en Yvonne Baljet. Een bijzonder sympathiek gebaar van deze alom gewaarde leden van onze club. Vernoemenswaardig is overigens de grote zorg waarmee Pieter deze corsages heeft opgespeld. Pieter en Yvonne, bedankt voor de bloemen!

Ik wil ook een aantal dames en een heer bedanken, die het bestuur, ook vandaag weer, hebben geholpen met de organisatie. We zijn erg blij met deze hulp en kunnen dat niet genoeg benadrukken. Allereerst wil ik Beppie en Jos bedanken voor de hulp vandaag met het maken van foto's en het verzorgen van de hapjes en drankjes. Verder wil ik een aantal mensen bedanken waar ik wat explicieter aandacht aan ga besteden, zij helpen ons namelijk altijd op ritdagen en bij dit jubileum hebben ook deze mensen veel werk verzet. Ik zal eerst de namen noemen en daarna verzoek ik ze naar voren te komen.
• Teuni, inschrijftafel, lotenverkoop, heeft vandaag borden geregeld enz.
• Hanny, prijzentafel, soezen, lotenverkoop enz.
• Annemieke, rekenkamer enz.
• Jannie, rekenkamer, rit vandaag enz.
• Joan, inschrijftafel, inrichting zaal enz.

Als laatste heb ik nog een bijzonder cadeau te overhandigen en daarvoor wil ik Liesbeth van De Moespot graag naar voren vragen.

Liesbeth, jullie als medewerkers van De Moespot hebben vandaag heel veel voor ons gedaan om alles in goede banen te leiden. De medewerkers van de Moespot staan altijd voor ons klaar en daar zijn we bijzonder ingenomen mee. De locatie en ambiance is perfect, wij als club hebben het goed getroffen, we voelen ons hier thuis.

Als dank voor alles wat jullie voor ons doen, willen wij graag een geldbedrag overhandigen dat bestemd is voor de vrijwilligers van De Moespot. We weten dat jullie jaarlijks uitgaan met alle medewerkers, dus dat zal ongetwijfeld een juiste bestemming vinden.

Ik wil u allemaal bedanken voor uw aandacht en wens u nog een prettige voortzetting van deze feestelijke bijeenkomst.

Aldus opgemaakt, 5 oktober 2008

Henk Hazeleger
voorzitter AMBC Achterveld

 

omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter