Contact
    Voorzitter
    Vice-voorzitter
    Secretaris
    Penningmeester
    Bestuurslid

Contact

Voorzitter: Henk Hazeleger
Vice-voorzitter: Adri Brundel
Secretaris: Paddy Jans
Penningmeester: Jan Traa
Bestuurslid: Joop van der
Gronden

 

Voor contact met de AMBC Achterveld: 

 

Postadres:
Dhr. P. Jans, Regge 33
3961 HN Wijk bij Duurstede
0343 - 57 10 78

Redactieadres clubblad:
Dhr. H.J. Hazeleger, Prinsenlaan 61
3925 BL Scherpenzeel.
033 - 277 25 24


Contributie € 7,50 per jaar kan worden overgemaakt naar IBAN NL12 RABO 0385 5780 40 ten name van AMBC Achterveld (Rabobank Gelderse Vallei).
 

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter