Vereniging
  Bestuur
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
  Jubileum
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Kroniek van jaar tot jaar
 

1958

17 oktober 1958: In café De Roskam van R.B.F.H. Grootkop wordt de Achterveldse AUTO- MOTOR- EN BROMFIETSCLUB AMBC Achterveld opgericht door J.M. Schouten. AMBC Achterveld heeft als doel:
  • het uitzetten van zoekritten
  • organisatie van verkeerscursussen
  • vertoning van verkeerspraktijkfilms.
Er zal contact worden opgenomen met de K.N.M.V. om de algemene richtlijnen te leren kennen, samenwerking met andere verenigingen en het zelf organiseren van puzzelritten. De contributie bedraagt twee keer ƒ 2,50. Eerste bestuur: J.M. Schouten voorzitter, W.P. van Nimwegen secretaris, T. van Ruitenbeek penningmeester, H.G. van de Burgwal, F. Mulder, G. van Marwijk en Jo van Hamersveld Grzn.. De AMBC start met 14 leden en de eerste rit wordt gehouden op 9 november 1958. Er zijn 40 deelnemers en de eerste prijs wordt gewonnen door Drikus Rijken uit Barneveld.

1959

Er zijn 74 leden. Een kleurrijke Caltexfilmvertoning trok veel belangstellenden. 14 ritten zijn er georganiseerd, waarvan één rit met 125 deelnemers. De actieve leden J. Blom en H.B. Ossendrijver komen door ernstige ongevallen langdurig in het ziekenhuis te liggen. 25 Leden verlenen goede medewerking aan het jeugdwielerfestijn Tour de Junior. Echter, het komt voor dat de wielrenners soms harder gaan dan de bromfietsen van de AMBC-leden. Clubkampioenen auto's D. Rijken Barneveld, motoren Maas Jan van Beek Engelse Stad en bromfietsen Diek Heineman uit Terschuur.

1960

Zeer slecht zomerweer, minder deelname aan de ritten. Caféhouder Rob Grootkop schenkt een varken als prijs beschikbaar. Er nemen 100 rijders deel. Een sportcommissie wordt ingesteld: metselaar Jan Kerkhof Azn., Wim Rijnders en Gerard van Marwijk. In de komende jaren zal Gerard van Marwijk heel veel sterk organisatorisch werk verzetten.

1961

De schietvereniging Ons Genoegen verslaat de AMBC in een schutjaskaartwedstrijd.

1962

W.P. van Nimwegen en J.M. Schouten tot ereleden benoemd.

1963

A- en B-klasse worden ingevoerd. Winnaars A. van de Brink Barneveld, C. Bunk Stoutenburg en Joh. van de Hengel Achterveld.

1964

Kampioenen Jan Hilverts Nijkerkerveen, Jop Schreuder Asschat en Joh. van de Hengel Achterveld. 9 ritten met 426 deelnemers.

1965

7 ritten met 378 deelnemers. De kastelein van De Roskam Piet van Uhm schenkt ijsjes en kalverhandelaar Tiemen Vos repen chocolade aan de jeugd die deelneemt aan een zoekrit.

1966

Helaas treedt Gerard van Marwijk af wegens te drukke werkzaamheden. De heer H.B. Ossendrijver wordt voorzitter.

1967

9 ritten met 339 deelnemers.

1968

De vereniging telt 110 leden.

1969

Secretaris is Ton Born. G. van Marwijk wil zich nog meer inzetten voor de vereniging met onder meer bingoavonden, droppings enz.

1970

5 ritten met 188 deelnemers. Vanaf dit jaar duidelijk geschreven jaarverslagen van secretaris J.G. Lorist.

1971

218 deelnemers. Ritinkomsten ƒ 1.000,--. Uitgaven aan prijzen en consumpties feestavond ƒ 800,--.

1972

8 ritten met 347 deelnemers. Batig saldo ƒ 1.475,--.

1973

7 ritten met 396 deelnemers; Autoloze Zondag op 5 november, vanwege olieboycot door Arabië. Namen als deelnemers-winnaars H. Schopping Hilversum, J. Bebingh Woudenberg, J. Renkema Amersfoort en H. van de Bos Hilversum zullen in de komende jaren vaak voorkomen.

1974

7 ritten met 246 deelnemers, 2 droppingavonden. Door de hoge benzineprijzen terugloop van het aantal deelnemers.

1975

7 ritten met 265 deelnemers. Jaarvergadering, aanwezig 6 bestuursleden en 4 leden. AMBC wordt reservekampioen van de provincie Utrecht.

1976

Na W. Hilverts is nu voorzitter geworden K. Lorist en hij is dat ook nog in het jubileumjaar 1983. Contributie wordt verhoogt van ƒ 7,50 naar ƒ 10,-- per jaar.

1977

Ritprijs was in 1958 ƒ 1,--, nu ƒ 6,--. Contributie was in 1958 ƒ 5,--, is nu ƒ 10,-- per jaar.

1978

Men besluit geen lid meer te zijn van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, kost veel geld en men heeft er weinig aan.

1979

Er zijn 70 leden. 6 ritten met 252 deelnemers. Men praat nu al over het 25-jarig bestaan in 1983.

1980

7 ritten met 214 deelnemers. Er zijn 60 leden. Voorzitter is K. Lorist, secretaris H.L.M. Lemaire en penningmeester H. Schopping.

1981

Contributie verhoogt naar ƒ 12,50. Ritprijs leden ƒ 7,50, niet leden ƒ 12,50. Uitzetter gaat uitzetterspunten krijgen. Uitzettersvergoeding blijft ƒ 1,-- per uitgezette kilometer. 7 ritten met 229 deelnemers.

1982

7 ritten met 270 deelnemers. Bingo ingevoerd. Jaarvergadering aanwezig 5 bestuursleden en 5 leden.

1983

7 ritten met 254 deelnemers. 25-jarig bestaan gevierd met jubileumrit, uitgezet door H. Schopping. Daarna receptie en feestavond in Ons Gebouw. Hoofdprijs verloting: kleuren-tv en fiets.

1984

240 deelnemers in 7 ritten. Voortbestaan AMBC op 't nippertje veilig gesteld door aantreden nieuwe bestuursleden G. Vink, als voorzitter, en H. van Druten in 1985.

1985

7 ritten met 174 deelnemers en fietsrit met 63 deelnemers. Bij de laatste 2 ritten kon de bingo tijdens het uitrekenen van de kaarten niet doorgaan, omdat de politie had gewaarschuwd dit niet te doen, daar er ook niet-leden aan de bingo meededen, was het verboden. Er wordt besloten een daglidmaatschap in te voeren. Een huishoudelijk reglement en een uitzettersreglement worden ingevoerd.

1986

153 deelnemers in 7 ritten en fietsrit met 45 deelnemers.

1987

171 deelnemers in 7 ritten. In de jaarvergadering van maart 1987 wordt opgemerkt dat de deelnemers graag een schriftelijke uitleg willen van de gereden rit.

1988

30-jarig jubileum gevierd met jubileumrit. 185 deelnemers in 7 ritten.

1989

164 deelnemers in 7 ritten. Er wordt promotie voor de ritten gemaakt via teletekst en er wordt gesproken over afstraffen van onderling overleg tijdens de ritten.

1990

Er zijn 34 leden, 149 deelnemer in 7 ritten. Het ledenbestand is opgeschoond. Kampioenen H. Schopping en J. de Boer.

1991

Er zijn 32 leden, 111 deelnemers in 7 ritten. Rittenjaar met goede sfeer en goed gehalte. Bestuur is zorgelijk over dalende lijn in deelname en financiën.

1992

94 deelnemers in 6 ritten. Op 25 november is een buitengewone ledenvergadering gehouden vanwege het ontbreken van uitzetters. Spontaan werden alle ritten van 1993 van een uitzetter voorzien.

1993

Er zijn 30 leden, 111 deelnemer in 6 ritten. 3 aftredende bestuursleden, bestuur wordt ingekrompen tot 3 personen.

1994

Er zijn 21 leden (ledenbestand opgeschoond), 85 deelnemers in 6 ritten. G. Vink treedt af als voorzitter en H.J. Hazeleger volgt hem op. Mevrouw De Lepper komt in het bestuur als penningmeester, Vink had dit het laatste halfjaar van 1993 ook voor zijn rekening genomen vanwege het halverwege het jaar aftreden van de vorige penningmeester. 4 ritten gaan meetellen voor het clubkampioenschap.

1995

Er zijn 21 leden, 92 deelnemers in 6 ritten. De Berken wordt onze startlocatie. Voor de verloting wordt de wasknijperschaal ingevoerd. De controlekaarten worden van mini-advertenties voorzien.

1996

23 leden en 109 deelnemers in 6 ritten. Op de jaarvergadering zijn aanwezig het bestuur en 15 leden. 2 aftredende bestuursleden, J. Haasjes, E. Buurman en H.J. Hazeleger vormen het nieuwe bestuur.

1997

Er zijn 33 leden en 183 deelnemers in 6 ritten. Er wordt besloten nog geen vallen te maken op de nieuwe spelling.

1998

Het 40-jarig jubileum wordt gevierd, het bestuur zet een gezelligheidsrit uit. Aansluitend is er een feestavond in Buitenlust voor de leden. Er wordt een speciaal boek uitgegeven door de heer J.M. Schouten. 149 deelnemers in 6 ritten. Er zijn 33 leden

1999

Als één van de eerste puzzelritverenigingen in Nederland wordt een website opgezet door voorzitter Henk Hazeleger. B. van der Horst wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar kampioen in de A-klasse. 150 deelnemers in 6 ritten. 32 leden.

2000

164 deelnemers in 6 ritten. 33 leden. Sportcommissie wordt ingesteld. Prijs ingevoerd voor de beste nieuwkomer per rit. Internetsite werpt zijn vruchten af, gezien aantal bezoekers.

2001

148 deelnemers in 6 ritten. 34 leden. Onze startlocatie wordt cultureel centrum De Moespot. Ondanks MKZ-crisis konden de puzzelritten toch doorgaan.

2002

136 deelnemers in 6 ritten. 35 leden. Voorzittersechtpaar Hazeleger gaat alle ritten controleren. Euro wordt ingevoerd, contributie € 6,--, inschrijfgeld leden € 4,--, niet-leden € 6,--, snertrit niet-leden € 7,--. Statuten notarieel vastgelegd en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

2003

117 deelnemers in 5 ritten, helaas geen snertrit vanwege ontbreken uitzetter. Ritcontrole door Hazeleger is succes. AMBC-leden De Haan en Hazeleger winnen Nationale Teamrit Puzzelen.

2004

Het Puzzelreglement Midden-Nederland, een reglement speciaal samengesteld voor het rijden van puzzelritten, wordt ingevoerd. Dit reglement is ontstaan uit een unieke samenwerking van negen puzzelverenigingen in het centrum van Nederland. De verenigingen creëren zo een breed draagvlak met als doel meer uniformiteit te bereiken. 113 deelnemers in 6 ritten. 35 leden. AMBC-leden Van der Horst en Hazeleger winnen Nationale Teamrit Puzzelen. Het inschrijfgeld voor niet-leden wordt verhoogd naar € 7,-- per rit (ook de snertrit).

2005

191 deelnemers in 6 ritten. 40 leden. De C-klasse wordt ingevoerd en dit wordt een succes. Het puzzelgebied wordt uitgebreid met Scherpenzeel en Woudenberg. AMBC-leden Van der Horst en Hazeleger winnen Nationale Teamrit Puzzelen.

2006

210 deelnemers in 6 ritten. 51 leden. Voor het eerst een rit uitgezet op 2e Pinsterdag 's morgens, een geslaagd initiatief met 42 deelnemers. Het bestuur wordt uitgebreid naar 5 personen.

2007

244 deelnemers in 6 ritten. 46 leden. Contributie verhoogd van € 6,-- naar € 7,50. De AMBC Achterveld heeft een eigen internetdomein www.ambcachterveld.nl. De nieuwe spelling wordt ook tijdens de ritten gebruikt. De rekenkamer is geautomatiseerd. 64 equipes namen deel aan de pinksterrit. AMBC-leden Van der Horst en Hazeleger winnen Nationale Teamrit Puzzelen.

2008

250 deelnemers in 6 ritten. Nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Het drukken van het clubblad wordt ondergebracht bij een professionele drukker. Jubileumrit wordt verreden, ideeën voor de rit zijn aangedragen door de deelnemers. Daarna een gezellige avond voor de leden. AMBC-leden Van der Horst en Hazeleger opnieuw winnaar Nationale Teamrit Puzzelen.

2009

De vereniging telt 60 leden. 240 deelnemers in zes ritten van uitstekend niveau. Mooie verdeling over de klassen, 70 equipes in de A-klasse, 66 equipes in de B-klasse en 104 equipes in de C-klasse.

2010

Het huishoudelijk reglement wordt uitgebreid met een artikel over de puntentelling en de bepaling van de kampioenen. Het inschrijfgeld wordt verhoogd naar € 5,-- voor leden en € 8,-- voor niet-leden. AMBC-leden Traa/Schoonderbeek en Olie worden winnaar van de Nationale Teamrit Puzzelen in de tourklasse.

2011

Ledenaantal en opkomst vrij stabiel. De vereniging telt 60 leden en er hebben 256 equipes deelgenomen. Het nieuwe initiatief om na de ritten extra uitleg aan de beginnende ritrijders te geven wordt als zeer positief ervaren.

2012

Recordaantal van 295 deelnemers in 6 ritten. De vereniging telt 61 leden. Geslaagde uitlegavond over het reglement. AMBC-leden Traa/Schoonderbeek en Olie worden winnaar van de Nationale Teamrit Puzzelen in de tourklasse. AMBC-leden Van der Horst/Hazeleger worden winnaar van de Nationale Teamrit Routebeschrijven in de tourklasse.

2013

AMBC is ook te volgen op Facebook en Twitter. De vereniging telt 63 leden, er hebben 276 equipes deelgenomen. Het uitzettersgebied is uitgebreid met de gemeente Barneveld. De starttijd is één uur vervroegd. Ook dit jaar is weer een uitlegavond gehouden. Er is met 7 AMBC teams meegedaan aan de Nationale Teamrit Puzzelen. In de sportklasse wisten we beslag te leggen op de plaatsen 5, 8 en 9. In de tourklasse op de plaatsen 1, 3, 4 en 7. Winnaar wederom Traa/Schoonderbeek en Olie.

2014 Het jaar 2014 wordt afgesloten met 56 leden, er hebben 266 equipes deelgenomen. Het proces in de rekenkamer is verder geautomatiseerd waardoor de doorlooptijd tussen finish en prijsuitreiking is verkort. Van het nieuwe uitzettersgebied in de gemeente Barneveld is volop gebruik gemaakt door de uitzetters. Ook dit jaar is weer een uitlegavond gehouden. Op de Nationale Teamrit Puzzelen wordt de equipe van AMBC-leden Van der Horst/Hazeleger winnaar in de sportklasse. De equipe Jans-Oostveen/Rapangne-de Beer behaalt de 4e plaats. In de tourklasse wordt de derde plaats behaald door equipe Traa-Schoonderbeek/van der Gronden-Eggenkamp.
2015 Ondanks het uitvallen van één van de ritten hebben er toch 246 equipes deelgenomen. De vereniging telt 60 leden. De uitleg wordt nu met twee voorbeeldenborden gegeven. Op de Nationale Teamrit Puzzelen wordt de equipe van AMBC-leden Van der Horst/Hazeleger tweede in de sportklasse. De equipe Jans-Oostveen/Rapangne-de Beer behaalt de 9e plaats. In de tourklasse wordt de tweede plaats behaald door equipe Traa-Schoonderbeek/Olie en de vierde plaats door Van Riemsdijk-Donk/Van Roekel.
2016

Het ledental is in 2016 gelijk gebleven. Er deden 276 equipes mee aan de zes georganiseerde puzzelritten. In de A-klasse deden 80 equipes mee, in De B-klasse 53 equipes en in de C-klasse 143 equipes. Er is een uitlegavond met 20 deelnemers gehouden in De Moespot. In de B-klasse van de Nationale Teamrit Puzzelen is AMBC winnaar geworden. Felicitaties gaan uit naar equipe Traa-Schoonderbeek/Van Gijn-Van der Gronden. Equipe Riemsdijk-Donk/Van Schaik/Hofs werd 4e. In de A-klasse behaalde Jans/Oostveen/Brundel de 5e plaats en wisten de AMBC-leden Van der Horst/Hazeleger beslag te leggen op de 2e plaats.

2017 Een recordaantal deelnemers in 2017 van maar liefst 383 equipes in zes georganiseerde puzzelritten. In de A-klasse deden 77 equipes mee, in De B-klasse 78 equipes en in de C-klasse 228 equipes. De vereniging telt 57 leden. Er is een uitlegavond met 20 deelnemers gehouden in De Moespot. Het versturen van nieuwsbrieven is verder geprofessionaliseerd. In de B-klasse van de Nationale Teamrit Puzzelen is AMBC wederom winnaar geworden. Felicitaties gaan uit naar equipe Traa-Schoonderbeek/Van Gijn-Van der Gronden. Equipe Luijten/Engelman werd 5e. In de A-klasse moest de equipe van Twillert/Eggenkamp/Hammink helaas opgeven vanwege een ongeval, Jans/Oostveen/Brundel/Edelenbosch behaalde de 3e plaats. De AMBC-leden Van der Horst/Hazeleger wisten beslag te leggen op de 2e plaats.
2018

Het jaar 2018 was voor onze vereniging een jubileumjaar. AMBC Achterveld bestond 60 jaar. Dit jubileum hebben we op gepaste wijze gevierd door het organiseren van een jubileumrit. Gedurende het jubileumjaar was er bij iedere rit een mooi juweel te winnen. Tijdens de jubileumrit waren er zelfs 2 hoofdprijzen. Deze prijzen werden beschikbaar gesteld door Juwelier Ploeger uit Ede. Waarvoor dank! Voorzitter Hazeleger werd verrast met een mooi cadeau vanwege zijn 25-jarig voorzitterschap. Het aantal leden is nagenoeg hetzelfde gebleven. Eind 2018 hadden we 59 leden. De uitlegavond is vanwege gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. In 2018 zijn we gestart met voorinschrijving. In het begin was het even wennen, maar inmiddels is het zeker succesvol te noemen. Het totaal aantal deelnemers was 363. In de A-klasse reden 80 equipes mee , 85 equipes deden mee in de B-klasse en in de C-klasse zijn er 198 equipes uitgekomen. Een goede verdeling over de verschillende klassen dus. Op de Teamrit Puzzelen waren 2 Teams (4 equipes) van de AMBC aanwezig. Team “Het AMBCtje” bestaande uit Jan Traa, Annemieke Schoonderbeek, Joop van de Gronden en Rob van Gijn legden beslag op de 6e plaats in de Tourklasse. Team “Enjoy the Fun”, rijdende in de Sportklasse, bestaande uit Pieter van Riemsdijk, Ko Donk en Kayleigh, en Graddus de Haan en Wim Eggenkamp zijn op de 8e plaats geëindigd. De AMBC-leden Van der Horst/Hazeleger eindigden evenals voorgaande jaren op de 2e plaats in de sportklasse.

2019 In 2019 hadden we weer 6 puzzelritten waaraan in totaal 355 equipes deelnamen. 76 equipes kwamen uit in de A-klasse, in de B-klasse deden 96 equipes mee en in de C-klasse verschenen maar liefst 183 equipes aan de starttafel. We hadden 63 leden aan het einde van 2019. We hielden een  succesvolle uitlegavond met circa 20 aanwezigen. De digitale voorinschrijving verloopt goed, per rit zijn er circa 20 inschrijvers. De Nationele Teamrit Puzzelen was deze keer in Brummen. De AMBC deed met 4 teams mee. Team "Voorthuizen 1", bestaande uit Nico Kamphuis, Bart Stoffelsen, Bart en Emma Kasteel, legde beslag op de 2e plaats in de Tourklasse. Team "Backfield goes Brummen", bestaande uit Kees en Gerdien Peet, Richard Scheffers en Hanneke Plugge, werd 3e in de Tourklasse. Team "De Ervaring", bestaande uit Paddy Jans, Joan Oostveen, Adri en Michel Brundel, wist de 6e plaats in de Sportklasse op hun naam te schrijven. Team "Having Fun!", bestaande uit Ko Donk, Pieter van Riemsdijk, Jan Hammink en Johan Koster, behaalde de 7e plaats in de Sportklasse. De AMBC-leden Van der Horst / Hazeleger eindigden voor het vijfde opeenvolgende jaar op de 2e plaats in de Sportklasse.
2020 In maart 2020 kreeg Nederland te maken met de coronapandemie. Net voor de lentepuzzelrit moesten we besluiten dat deze rit niet door kon gaan. Vanwege de pandemie werden we genoodzaakt om alle puzzelritten in 2020 af te blazen. Het jaar 2020 gaat helaas de boeken in als een jaar zonder AMBC puzzelritten.
2021

Ook in het jaar 2021 konden we vanwege de coronapandemie geen puzzelritten organiseren.

2022

Na twee jaar gedwongen rittensportstilte konden we eindelijk weer van start. In 2022 hadden we als vanouds 6 puzzelriten. In totaal deden 293 equipes mee. 69 in de A-klasse, 64 in de B-klasse en 160 in de C-klasse. Een prima resultaat, de deelnemers zijn onze vereniging gelukkig nog niet vergeten. De uitlegavond is vanwege gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Dit jaar zijn we overgegaan tot pinbetaling aan de inschrijftafel waar veel gebruik van is gemaakt. De teamritten worden niet meer georganiseerd vanwege afnemende belangstelling voor de rittensport in Nederland.

2023

In het jaar 2023 hebben we 320 equipes aan de inschrijftafel ontvangen. Een mooie opkomst die alweer nagenoeg gelijk is aan de opkomst van voor de coronajaren. Ook dit jaar organiseerden we 6 puzzelriten. In de A-klasse deden 81 equipes mee, in de B-klasse 82 en in de C-klasse 157. Een prima resultaat waar we heel tevreden over zijn. Er is een uitlegavond gehouden waarbij 9 belangstellenden waren. Dit jaar hebben we ook de mogelijkheid geboden tot betaling via een Tikkie  bij voorinschrijving. Hiervan werd goed gebruik gemaakt hetgeen voor de organisatie weer werk bespaarde op de ritdagen.


omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter