Vereniging
  Bestuur
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
      2006
      2005
      2004
      2003
      2002
      2001
      2000
  Jubileum
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Jaarvergadering 2001


Uit de Barneveldse Krant van 9 januari 2001

AMBC Achterveld stelt

rittenprogramma 2001

vast

 

Equipe De Haan kampioen in zware

sportklasse

ACHTERVELD De auto- motor- en bromfietsclub Achterveld heeft donderdagavond 5 januari haar jaarvergadering gehouden. De drukbezochte vergadering werd om 20.00 uur door voorzitter Hazeleger geopend. In zijn openingswoord sprak Hazeleger over een uitstekend rittenseizoen met puzzelritten van een bijzonder goed niveau waarvoor hij iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedankte.

In tegenstelling tot menige rittensportvereniging in de lande neemt de belangstelling bij de Achterveldse vereniging alleen maar toe. Volgens Hazeleger is dit zeker ook te danken aan het bijzonder enthousiaste uitzettersteam en de vele promotie zoals een uitgebreide internet site. In het jaarverslag van secretaris Buurman werd gesproken over een duidelijk stijging van het deelnemersaantal. Het financieel verslag werd vanwege afwezigheid van penningmeester Trouw door de voorzitter gepresenteerd en zag er uitstekend uit.

In de toerklasse werd equipe R. Trouw uit Voorthuizen uitgeroepen tot kampioen 2000. Na vijf ritten was het voor deze equipe eigenlijk al duidelijk dat zij kampioen zouden worden. Door aan de laatste rit deel te nemen konden zij bij een slechte prestatie echter hun gemiddelde dusdanig omlaag halen dat de kampioenstitel in het gedrang zou kunnen komen. De sportiviteit vierde bij equipe Trouw uiteraard de boventoon, dus namen zij ondanks het risico toch deel aan de laatst rit. De kampioenstitel komt dan ook als geen andere aan deze sportieve ritrijders toe.

In de zware sportklasse waar de ervaren rijders uitkomen, ging alle eer dit jaar naar de equipe van G.L. de Haan uit Nijkerk. In tegenstelling tot de toerklasse werd in de sportklasse tot op de laatste minuut op het scherpst van de snede gestreden. Equipe de Haan bleek uiteindelijk de beste troeven in handen te hebben en wist de familie Slotboom uit Apeldoorn van de overwinning af te houden op de door hen uitgezette snertrit. Hiermee wisten zij de eervolle titel van sportklasse kampioen 2000 op hun naam te schrijven en werden zij ook als zodanig gehuldigd in de vergadering.

In het verdere verloop van de vergadering werd de groei van de vereniging besproken. Door toenemende belangstelling hebben de rittensporters reeds meerdere keren te kampen gehad met ruimtegebrek in de kleine, maar oh zo gezellige, startlocatie cafetaria "De Berken". Uit de ledenvergadering kwam naar voren dat het duidelijk is dat de vereniging zo niet verder kan, maar dat gezien de sfeer en gezelligheid het toch wel spijtig is om deze locatie te moeten verlaten.

In het nieuwe seizoen zullen de puzzelritten van de AMBC allen starten vanuit cultureel centrum "De Moespot" aan de Jan van Arkelweg te Achterveld. De leden waren bijzonder verheugd met deze oplossing en spraken van een constructieve oplossing waarmee de vereniging de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Het rittenprogramma is als volgt vastgesteld: Op 25 maart gaat het seizoen van start met de openingsrit, uitgezet door de familie H. Vrielink uit Rhenen. De oranjerit zal op 22 april plaatsvinden met als uitzetters de familie L. Schuuring uit Lelystad. Op 10 juni zal equipe H.J. Hazeleger uit Scherpenzeel de vakantierit uitzetten. Equipe B. van der Horst uit Harderwijk zal op 30 september de herfstrit voor zijn rekening nemen, terwijl de wijnrit op 28 oktober zal worden uitgezet door equipe H. Slotboom uit Apeldoorn. Het rittenseizoen zal worden afgesloten met de traditionele snertrit welke op 25 november zal worden uitgezet door de kersverse sportklassekampioen G.L. de Haan uit Nijkerk.

De leden waren bijzonder te spreken over het feit dat het uitzettersteam van 2000 weer bereid is gevonden om ook in het nieuwe seizoen weer hun medewerking te verlenen, hetgeen ongetwijfeld zal zorgen voor zes ritten van hoog niveau. Nadat in de rondvraag nog enkele punten onder de aandacht werden gebracht, bedankte voorzitter Hazeleger omstreeks 22.30 uur de aanwezigen voor hun belangstelling.

Indien u meer wilt weten over de AMBC kunt u contact opnemen met de heer E. Buurman (tel. 0342 - 41 25 03). Via de internet-site http://surf.to/ambc kan tevens alle informatie over de vereniging en haar puzzelritten worden opgevraagd.

   
Even wat bespreken met de voorzitter. Relaxed sfeertje, toch?
   
Ook de onderlinge contacten worden
onderhouden.
De aandacht is er goed bij hoor.
 
   
Hoezo, geen serieuze vergadering. Onze gastheer Ernst wordt in het
 zonnetje gezet.
 
En natuurlijk de huldiging van onze sportklasse kampioen.
 

omhoog

  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter