Vereniging
  Bestuur
  Lidmaatschap
  Startlocatie
  Clubblad
  Jaarvergadering
      2021 - heden
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2000 - 2010
  Jubileum
  Toetsenbord
  Kroniek vereniging
  Kroniek bestuur
  Kroniek kampioenen

Jaarvergadering 2017


Uit de lokale pers januari 2017

AMBC stelt rittenprogramma

2017 vast

 

Paddy Jans en Joan Oostveen

overtuigend kampioen

 

Op maandagavond 9 januari hield de AMBC Achterveld onder goede belangstelling haar jaarvergadering in verenigingsgebouw De Moespot. De vergadering werd 'strak' op tijd om 20.00 uur door de voorzitter Henk Hazeleger geopend. De aanwezigen werden welkom geheten op deze 59e jaarvergadering, waarbij de voorzitter een kwinkslag maakte naar het aankomend 60-jarig jubileum in 2018 en hierbij ook glimlachend vertelde dat het jaar daarna zijn jubileum, 25 jaar voorzitter, is. In zijn openingswoord sprak hij over een enthousiaste club met kwalitatief hoogstaande ritten en een gezellige sfeer. Hij roemde de samenwerking in het bestuur, dat continue openstaat voor nieuwe ideeën en sprak ook zijn waardering uit voor het meedenken van de trouwe leden. Paddy Jans kreeg hierna het woord om zijn jaarverslag te presenteren. De secretaris had een zeer uitgebreide uiteenzetting over het afgelopen verenigingsjaar. Hij had veel cijfers over deelname en prestaties en gaf ook een humoristische terugblik op de gereden ritten in 2016. Als laatste sprak hij zijn waardering uit naar alle personen die hebben bijgedragen aan de goed geoliede puzzelritten-machine.

Hierna kreeg de penningmeester Jan Traa het woord om zijn jaarcijfers en begroting te presenteren. Traa sprak van een stabiel jaar met goede resultaten, de begroting week slechts € 30,- af van het werkelijke jaarresultaat. De AMBC is een gezonde club met een stabiele basis, volgens de penningmeester, waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. De kascontrolecommissie had geen opmerkingen, waarna decharge voor het gevoerde financieel beleid werd verleend. Omdat vicevoorzitter Adri Brundel helaas niet aanwezig kon zijn, presenteerde de voorzitter de uitkomsten van een enquête gehouden onder nieuwe deelnemers. Hieruit bleek dat de reacties over het algemeen positief waren en dat er vooral veel waardering was voor de organisatie. Verder werd melding gemaakt van de uitlegavond die voor 19 mei 2017 op het programma staat. Op deze avond kunnen deelnemers hun kennis over het reglement opvijzelen.

Het volgende punt op de agenda was de huldiging van de kampioenen. In de C-klasse werd de equipe van Lijda en Rob de Wit uit Nieuwegein gehuldigd. Zij wisten met 190 punten de kampioenstitel op hun naam te schrijven. Mieke en Henk van Twillert uit Baarn legden beslag op de eerste plaats in de B-klasse. Met een maximale score van 200 punten behaalden zij op een wel zeer overtuigende manier de winnaarspositie. In de A-klasse, waar de cracks uitkomen, waren Paddy Jans en Joan Oostveen uit Wijk bij Duurstede / Cothen dit jaar allesoverheersend. Zij presteerden zeer goed en wisten continue hun opponenten ver achter zich te laten. De gelukkige winnaars werden door Henk Hazeleger van harte gefeliciteerd en in het zonnetje gezet met een prachtig boeket en een cadeaubon.

Na de huldiging van de kampioenen werden de leden die veel gedaan hebben voor de club bedankt en was het tijd om het rittenprogramma voor het nieuwe seizoen te presenteren. De aftrap is op 12 maart waarop de lentepuzzelrit wordt uitgezet door Henk en Jannie Hazeleger. Als tweede rit staat op 23 april de koningsrit op het programma, waarvoor Joop van der Gronden als uitzetter garant staat. De Pinksterrit wordt 2e pinkstermaandagmorgen 5 juni gehouden. Bertus en Henny van der Horst nemen het uitzetterswerk voor hun rekening. Na de vakantieperiode staat op 3 september het Rondje Achterveld op de agenda. Deze wordt aan het AMBC publiek gepresenteerd door Pieter en Kayleigh van Riemsdijk en Ko Donk. Hierna wordt op 8 oktober de wijnpuzzelrit gehouden, die in de vertrouwde uitzettershanden is van Adri en Michel Brundel. Het rittenseizoen wordt afgesloten met de traditionele snertrit op 12 november. Secretaris Paddy Jans zal samen met materiaalbeheerder Joan Oostveen de gebruikelijke afsluitende uitzettersscepter zwaaien.

Omstreeks 21.45 uur sloot de AMBC preses de vergadering en dankte iedereen hartelijk voor zijn komst en de opbouwende bijdragen, waarmee de vergadering in goede sfeer verliep.

   
Bedankt
Eef Luiten (verzorging prijzentafel)
Bedankt
Joan, Eef en Jannie
(Annemieke, Marianne, Jacqueline en Rob ontbreken)
   
Kampioenen A-klasse
Joan Oostveen en Paddy Jans
Kampioenen B-klasse
Henk en Mieke van Twillert
   
Kampioenen C-klasse
Rob en Lijda de Wit
Alle kampioenen
   
omhoog
  Volg ons op
     AMBC op Facebook     AMBC op Twitter